Working hours

MyFitness
V 06.30 - 22.00
VI-VII 09.00 - 21.00
RIMI
I-VII 08.00–23.00
Shops
I-VII 10:00-21:00