Working hours

RIMI
I-VII 08.00–23.00
MyFitness
V 06.30 - 22.00
Shops
I-VII 10:00-21:00