Iekšējie kārtības noteikumi
Iekšējie kārtības noteikumi

Iepirkšanās centra “AKROPOLE Alfa”

Rīga, Brīvības gatvē 372

APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Šie iepirkšanās centra “AKROPOLE Alfa” (IC “AKROPOLE Alfa” ) un pieguļošās teritorijas Brīvības gatvē 372, Rīgā lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem IC “AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem un viesiem. IC “AKROPOLE Alfa” telpas un teritorija ir publiski pieejama vieta un attiecīgi IC apmeklētājiem un viesiem ir saistoši arī Rīgas Domes 19.06.2007 Noteikumi Nr. 80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā’’, kā arī visi citi saistošie normatīvie akti.

 

IC “AKROPOLE Alfa” darba laiks ir sekojošs:

 • Katru dienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 22:00;
 • IC “AKROPOLE Alfa” atrodošais RIMI strādā darbadienās no 8:00 līdz plkst. 23:00, brīvdienās un svētku dienās no 10:00 līdz plkst. 22:00;
 • Cits (mainīts) darbalaiks, par kuru informācija publicēta vietnē www.akropolelatvija.lv vai norādīta pie IC “AKROPOLE Alfa” ieejām.

 

Kārtības uzraudzību IC “AKROPOLE Alfa” telpās un tam pieguļošajā teritorijā veic apsardzes darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests), un IC “AKROPOLE Alfa”  apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

IC “AKROPOLE Alfa” telpās un IC “AKROPOLE Alfa” pieguļošajā teritorijā darbojās video novērošana.

 

IC “AKROPOLE Alfa” telpās un IC “AKROPOLE Alfa” pieguļošajā teritorijā ir aizliegts:

 

 • ienākt IC telpās pirms noteiktā darba laika, kā arī atrasties IC “AKROPOLE Alfa” telpās pēc noteiktā darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar IC “AKROPOLE Alfa” administrāciju;
 • ieiet IC dienesta telpās iepriekš nereģistrējoties pie IC “AKROPOLE Alfa” Apsardzes dienesta vai arī bez IC “AKROPOLE Alfa” izsniegtās piekļuves kartes, vai arī bez atļaujas no IC “AKROPOLE Alfa” administrācijas;

bojāt IC “AKROPOLE Alfa” īpašumu telpās - inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;

 • bojāt IC “AKROPOLE Alfa” īpašumu pieguļošajā teritorijā – zālāju, kokus, apstādījumus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • piegružot IC “AKROPOLE Alfa” telpas un pieguļošo teritoriju;
 • traucēt pārējiem IC “AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem- trokšņot un neievērot noteikto kārtību, kā arī fiziski vai morāli aizskart citus centra apmeklētājus;
 • filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar IC “AKROPOLE Alfa”  administrāciju, izņemot IC “AKROPOLE Alfa” organizēto mārketinga aktivitāšu (dalības) ietvaros;
 • reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar IC administrāciju;
 • veikt jebkāda veida tirdzniecību bez saskaņošanas ar IC administrāciju;
 • smēķēt un elgarēt  IC “AKROPOLE Alfa” iekštelpās, kā arī ārpus IC “AKROPOLE Alfa” telpām aizliegtajās vietās un ne tuvāk kā 10 metrus no ieejas IC “AKROPOLE Alfa”;
 • lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, t.i. kafejnīcām, restorāniem un kino, kā arī atrasties IC “AKROPOLE Alfa” telpās un teritorijā alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;
 • ierasties IC “AKROPOLE Alfa” nepiedienīgā apģērbā un/vai atkailinātā izskatā;
 • braukt ar elektroskrejriteni, skrituļslidām, skrituļdēli vai velosipēdu IC “AKROPOLE Alfa” telpās, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas, vai centra terasi šīm sportiskajām aktivitātēm;
 • ienākt un atrasties IC “AKROPOLE Alfa”  telpās ar dzīvniekiem, izņemot gadījumus, kad maza izmēra mājas (istabas) dzīvnieku nes rokās;
 • novietot automašīnas neparedzētās vietās, neievērot ceļu satiksmes zīmes/norādes un marķējumu uz ceļa vai arī brauktuves apmalēm;
 • ienest IC “AKROPOLE Alfa”  teritorijā un telpās viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas;
 • ienākt IC teritorijā vai telpās ar šaujamieročiem, aukstiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos kad tiek pildīti dienesta pienākumi;
 • neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad IC izcēlies ugunsgrēks, vai kāda cita ārkārtas situācija;
 • izmantot IC “AKROPOLE Alfa”  evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad IC “AKROPOLE Alfa” ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņota evakuācija;
 • nekavējoties nepamest IC telpas, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu;
 • veikalu iepirkuma ratiņus atstāt tiem neparedzētās vietās ārpus IC “AKROPOLE Alfa” un teritorijā izvietotajām iepirkumu ratiņu novietnēm;
 • rīkot vai organizēt jebkādus pasākumus/kampaņas/masveida pulcēšanās IC “AKROPOLE Alfa” telpās un/vai teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar IC “AKROPOLE Alfa” Administrāciju;
 • novietot vai lietot pārvietojamās reklāmas piekabes vai automašīnas ar izvietotām reklāmām (vai līdzīgus objektus) bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar IC “AKROPOLE Alfa” Administrāciju.

 

Speciālie noteikumi automašīnu novietošanai IC “AKROPOLE Alfa” stāvvietās

 

Automašīnas jānovieto atbilstoši izvietotajām ceļu satiksmes zīmēm/norādēm un marķējumam uz ceļiem. Āra stāvvietu laukumi paredzēti automašīnu novietošanai uz laiku līdz 2 (divas) stundām, apjumtās un daudzstāvu stāvvietas paredzētas  automašīnu novietošanai uz laiku līdz 4 (četrām) stundām. Apmeklētājiem ir pienākums fiksēt automašīnas novietošanas laiku IC autostāvvietā, uz automobiļa priekšējā paneļa redzamā vietā novietojot informācija par laiku, cikos transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. IC “AKROPOLE Alfa” daudzstāvu auto stāvvietas ir atļautas izmantošanai laika posmā no plkst.07:00 līdz 24:00, pazemes – no plkst.06:00 līdz 24:00. Auto novietošanas atbilstību ceļa zīmju noteikumu prasībām kontrolē Rīgas Pašvaldības policija.

 

IC “AKROPOLE Alfa” Apsardzes dienests ir tiesīgs:

 

 • izraidīt personas, kas neievēro IC AKROPOLE Alfa Noteikumus;
 • pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
 • aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības vai neievēro IC Noteikumus, līdz ierodas policija.

 

IC “AKROPOLE Alfa” neuzņemas atbildību par:

 • IC “AKROPOLE Alfa” telpās vai teritorijā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām;
 • IC “AKROPOLE Alfa” telpās vai teritorijā  novietoto elektroskūteru, elektroskrejriteņu, velosipēdu, automašīnu un citu pārvietošanās līdzekļu drošību un apsardzi, tajos esošajām mantām.

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–22.00
RIMI
I-VII 08.00–23.00
MyFitness
I-IV 06.30 - 23.00
V 06.30 - 22.00
VI-VII 09.00 - 21.00