Iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem
Iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem

Iepirkšanās centra “AKROPOLE Alfa”

Rīga, Brīvības gatvē 372

APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Šie  Iepirkšanās centra „AKROPOLE Alfa” un pieguļošās teritorijas Brīvības gatvē 372, Rīgā (“AKROPOLE Alfa”) lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem “AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem un viesiem. “AKROPOLE Alfa” telpas un teritorija ir publiski pieejama vieta un attiecīgi “AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem un viesiem ir saistoši arī Rīgas Domes 19.06.2007 Noteikumi Nr. 80 ‘’Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā’’, kā arī visi citi saistošie normatīvie akti. 

 

“AKROPOLE Alfa” darba laiks ir sekojošs:

 • Katru dienu no plkst. 10:00 līdz plkst. 21:00;
 • “AKROPOLE Alfa” atrodošais RIMI strādā darbadienās no 8:00 līdz plkst. 23:00, brīvdienās un svētku dienās no 10:00 līdz plkst. 22:00,;
 • Cits (mainīts) darbalaiks, par kuru informācija publicēta vietnē www.akropolelatvija.lv/AKROPOLE Alfa vai norādīta pie “AKROPOLE Alfa” ieejām.
   

Kārtības uzraudzību “AKROPOLE Alfa” telpās un “AKROPOLE Alfa” pieguļošajā teritorijā veic apsardzes darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests), un “AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem un viesiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi. “AKROPOLE Alfa”  telpās un “AKROPOLE Alfa” pieguļošajā teritorijā darbojās video novērošana.

 

“AKROPOLE Alfa” telpās un “AKROPOLE Alfa” pieguļošajā teritorijā ir aizliegts:

 • uzturēties IC publiskajās telpās pirms plkst.8:00 un pēc plkst. 23:00, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar IC “AKROPOLE Alfa” administrāciju
 • ieiet “AKROPOLE Alfa” dienesta telpās iepriekš nereģistrējoties pie “AKROPOLE Alfa” Apsardzes dienesta vai arī bez “AKROPOLE Alfa” izsniegtās piekļuves kartes, vai arī bez atļaujas no “AKROPOLE Alfa” administrācijas;
 • bojāt “AKROPOLE Alfa” īpašumu telpās - inventāru, iekārtas, telpaugus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • bojāt “AKROPOLE Alfa” īpašumu pieguļošajā teritorijā - zālāju, kokus, apstādījumus, puķu podus, soliņus, atkritumu tvertnes u.c.;
 • piegružot “AKROPOLE Alfa” telpas un pieguļošo teritoriju;
 • traucēt pārējiem “AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem- trokšņot un neievērot noteikto kārtību, kā arī fiziski vai morāli aizskart citus centra apmeklētājus;
 • filmēt vai fotografēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar “AKROPOLE Alfa” administrāciju, izņemot “AKROPOLE Alfa” organizēto mārketinga aktivitāšu (dalības) ietvaros;
 • reklamēt jebkāda veida preci un izplatīt reklāmas materiālus bez iepriekšējas saskaņošanas ar “AKROPOLE Alfa” administrāciju;
 • veikt jebkāda veida tirdzniecību bez saskaņošanas ar “AKROPOLE Alfa” administrāciju;
 • smēķēt un elgarēt “AKROPOLE Alfa” iekštelpās, kā arī ārpus “AKROPOLE Alfa” telpām aizliegtajās vietās un ne tuvāk kā 10 m no ieejas “AKROPOLE Alfa”;
 • lietot alkoholiskos dzērienus ārpus tam paredzētajām vietām, t.i. kafejnīcām un restorāniem, kā arī atrasties “AKROPOLE Alfa” telpās un teritorijā alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;
 • ierasties “AKROPOLE Alfa” nepiedienīgā apģērbā un/vai atkailinātā izskatā;
 • braukt ar elektroskrejriteni, skrituļslidām, skrituļdēli vai velosipēdu “AKROPOLE Alfa” telpās, kā arī izmantot automašīnu stāvvietas, vai centra terasi šīm sportiskajām aktivitātēm;
 • ienākt un atrasties “AKROPOLE Alfa” telpās ar dzīvniekiem, izņemot gadījumus, kad maza izmēra mājas (istabas) dzīvnieku nes rokās;
 • novietot automašīnas neparedzētās vietās, neievērot ceļu satiksmes zīmes/norādes un marķējumu uz ceļa vai arī brauktuves apmalēm;
 • ienest “AKROPOLE Alfa” teritorijā un telpās viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas;
 • ienākt “AKROPOLE Alfa” teritorijā vai telpās ar šaujamieročiem, aukstiem ieročiem un speclīdzekļiem, izņemot gadījumos kad tiek pildīti dienesta pienākumi;
 • neievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un nesankcionēti lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad TC izcēlies ugunsgrēks, vai kāda cita ārkārtas situācija;
 • izmantot “AKROPOLE Alfa” evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad “AKROPOLE Alfa”  ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņota evakuācija;
 • nekavējoties nepamest “AKROPOLE Alfa” telpas, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes sirēnu vai evakuācijas paziņojumu;
 • veikalu iepirkuma ratiņus atstāt tiem neparedzētās vietās ārpus “AKROPOLE Alfa” un teritorijā izvietotajām iepirkumu ratiņu novietnēm;
 • rīkot vai organizēt jebkādus pasākumus/kampaņas/masveida pulcēšanās “AKROPOLE Alfa” telpās un/vai teritorijā bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar “AKROPOLE Alfa” Administrāciju;
 • novietot vai lietot pārvietojamās reklāmas piekabes vai  automašīnas ar izvietotām  reklāmām ( vai līdzīgus objektus)  bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar “AKROPOLE Alfa” Administrāciju.

 

Speciālie noteikumi automašīnu novietošanai “AKROPOLE Alfa” stāvvietās

Automašīnas jānovieto atbilstoši izvietotajām ceļu satiksmes zīmēm/norādēm un marķējumam uz ceļiem. Āra stāvvietu laukumi paredzēti automašīnu novietošanai uz laiku līdz 2 (divas) stundām, apjumtās un daudzstāvu stāvvietas paredzētas  automašīnu novietošanai uz laiku līdz 4 (četrām) stundām. Apmeklētājiem ir pienākums fiksēt automašīnas novietošanas laiku “AKROPOLE Alfa” autostāvvietā, uz automobiļa priekšējā panela redzamā vietā novietojot informācija par laiku, cikos transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. “AKROPOLE Alfa” virszemes auto stāvvietas ir atļautas izmantošanai laika posmā no plkst.07:00 līdz 24:00, pazemes -  no plkst.06:00 līdz 24:00.  Auto novietošanas atbilstību ceļa zīmju noteikumu prasībām kontrolē Rīgas Pašvaldības policija.

 

“AKROPOLE Alfa”Apsardzes dienests ir tiesīgs:

 • izraidīt personas, kas neievēro “AKROPOLE Alfa” Noteikumus;
 • pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
 • aizturēt personas, kuras veic prettiesiskas darbības vai neievēro “AKROPOLE Alfa” Noteikumus, līdz ierodas policija.

 

“AKROPOLE Alfa”  neuzņemas atbildību par:

 • “AKROPOLE Alfa” telpās vai teritorijā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām;
 • “AKROPOLE Alfa” telpās vai teritorijā novietoto elektroskūteru, elektroskrejriteņu, velosipēdu, automašīnu un citu pārvietošānās līdzekļu drošību un apsardzi, tajos esošajām mantām.

 

“AKROPOLE ALFA” BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.Vispārīgie noteikumi:

1.1. bērnu rotaļu laukums ir iepirkšanās centra “AKROPOLE Alfa” īpašumā;

1.2. bērnu rotaļu laukums brīvi pieejams katru dienu no plkst. 7:00 – 23:00 un ir izmantojams jebkurai fiziskai personai;

1.3. bērniem līdz 13 (trīspadsmit) gadu vecumam jābūt vecāku vai likumisko pārstāvju uzraudzībā;

1.4. bērnu rotaļu laukuma izmantošana ir bez maksas, ievērojot bērnu rotaļu laukuma darba laiku un iekšējos kārtības noteikumus;

1.5. visas rotaļu ierīces ir ražotas atbilstoši Eiropas standartiem NE 1171 (par Spēļu laukumu aprīkojumu), bet pirms rotaļu laukuma izmantošanas katram ir jāpārliecinās par drošību ierīcēs, noņemot iespējamās rotaļām traucējošās lietas (citu apmeklētāju atstātas);

1.6. iepirkšanās centrs “AKROPOLE Alfa” nenes atbildību:

- par zaudējumiem, kaitējumiem un nelaimes gadījumiem, kas radušies personai vai arī personas mantai, apmeklējot / izmantojot bērnu rotaļu laukumu un atrakcijas tajā;

- bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietā;

1.7. Kārtības uzraudzību no “AKROPOLE Alfa” puses bērnu rotaļu laukuma veic “AKROPOLE Alfa” apsardzes kompānijas darbinieki (turpmāk – Apsardzes dienests) un apmeklētājiem ir jāievēro Apsardzes dienesta darbinieku norādījumi.

2. Bērnu rotaļu laukuma apmeklētāja pienākumi:

            2.1. ievērot rotaļu laukuma lietošanas noteikumus;

2.2. ievērot rotaļu laukuma aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus, katru iekārtu vai labiekārtojuma elementu izmantot tikai tam paredzētajam mērķim;

2.3. rotaļu laukuma ierīces nedrīkst izmantot lietojot aizsargķiveres, elkoņu un ceļu aizsargus;

2.4. atturēties no jebkādas darbības, kas traucē vai rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;

2.5. atbildēt par savu personisko mantu drošību un atstāšanu bez uzraudzības;

2.6. informēt iepirkšanās centra “AKROPOLE Alfa” apsardzes dienestu par jebkuriem rotaļu laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem;

2.7. rakstiski informēt rotaļu laukuma īpašnieku par laukuma aprīkojuma bojājumiem (e-pasta adrese: [email protected]).

3. Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:

3.1. smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, citas apreibinošas, indīgas vai toksiskas vielas;

3.2. atrasties personām alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

3.3. ienests un izmantot sprāgstvielas, ieročus, lāpas un dūmu sveces, pirotehniku;

3.4. izmantot izvietotās iekārtas tam neparedzētiem mērķiem (piem., rāpties uz jumta, kāpt pāri norobežojošām margām utt.);

3.5. ievest dzīvniekus;

3.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem un velosipēdiem;

3.7. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem;

3.8. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt rotaļu laukuma aprīkojumu, tur izvietotos labiekārtojuma elementus un apstādījumus;

3.9. patvaļīgi pārvietot, pārveidot, rotaļu laukuma aprīkojumu vai izvietot jebkādas konstrukcijas;

3.10. kurināt ugunskurus;

3.11. nodarboties ar uzņēmējdarbību (pakalpojumu sniegšana/tirdzniecība), reklāmas aktivitātēm.

4. Atbildība par noteikumu neievērošanu:

4.1. par šo noteikumu neievērošanu Apsardzes dienests var izraidīt personas no rotaļu laukuma, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības;  

4.2. Apsardzes dienestam ir tiesības pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml, kā arī aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos noteikumus, līdz ierodas policija.

 

5. Ārkārtas gadījumā zvanīt:

                  5.1. VIENOTĀS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS – 112

                  5.2. NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA NUMURS - 113

                  5.3. APSARDZES DIENESTA NUMURS – 67076402

Informācijai: Adrese – Iepirkšanās centrs “AKROPOLE Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
MyFitness
I-IV 06.30 - 23.30
V 06.30 - 22.00