Vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības politika
Vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības politika

VIENLĪDZĪGU IESPĒJU UN DAUDZVEIDĪBAS POLITIKA

Daudzveidība un vienlīdzīgas iespējas ir atvērtas, uz nākotni vērstas un plaukstošas sabiedrības pamats. Vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības politika nosaka uzņēmuma “AKROPOLIS GROUP” UAB un tās grupas uzņēmumu, tai skaitā mūsu, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas pamatprincipus, kā arī to īstenošanas vadlīnijas, kuru ievērošana nodrošina apstākļus visaugstāko uzņēmējdarbības ētikas standartu ievērošanai.

Personas, kuras uzskata, ka tiek pārkāptas viņu vienlīdzības iespējas, var rakstīt AKROPOLIS GROUP, UAB Personālvadības vadītājam vai iesniegt ziņojumu uzticības līnijā: [email protected]. Mēs garantējam konfidencialitāti. Aicinām iesniegt sūdzību, aizpildot šo veidlapu.

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
RIMI
I-VII 08.00-23.00
MyFitness
I-IV 06.30 - 23.30
V 06.30 - 22.00