Мероприятия
Мероприятия

Время работы

MyFitness
I-IV 06.30 - 23.00
V 06.30 - 22.00
VI-VII 09.00 - 21.00
Магазины
I-VII 10:00-21:00
RIMI
I-VII 08.00–23.00